Odwiedź nasz profil

18:33

25.06

Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

kusnie@kusnue.pl

GG
Skype


eGospodarka.pl

Wskazania i przeciwskazania do hipoterapii

Dla kogo Hipoterapia?
Mózgowe porażenie dziecięce (mpd) (postać piramidowa, pozapiramidowa, móżdżkowa);
Stany po urazach czaszkowo-mózgowych;
Wady wrodzone centralnego układu nerwowego (przepukliny oponowo-rdzeniowe, wodogłowie, małogłowie);
Opóźnienia psychoruchowe;
Stwardnienie Rozsiane (SM);
Choroby mięśni (min.3 punkty w skali Lovetta);
Okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego;
Polineuropatie;
Tendencje do wad postawy i wady postawy (skrzywienia boczne kręgosłupa-skoliozy);
Rozszczepy(Spina Biffida) kręgosłupa po zoperowaniu towarzyszącej przepukliny oponowej lub oponowo-rdzeniowej;
Przykurcze mięśni po operacjach, unieruchomieniach gipsem;
Dysplazja stawu biodrowego;
Zespół Downa;
Zaburzenia analizatorów wzroku i słuchu;
Zaburzenia chodu, równowagi i utrzymania prawidłowej postawy ciała niezależnie od etiologii;
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
Zaburzenia integracji sensorycznej;
Upośledzenie umysłowe;
Nadpobudliwość psychoruchowa;
Zaburzenia emocjonalne;
Autyzm i zaburzenia rozwojowe z cechami autyzmu;
Depresje;
Zaburzenia zachowania;
Niedostosowanie społeczne;
Stan po udarze mózgu;
Choroby i zaburzenia psychiczne;
Uzależnienia (zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne towarzyszące alkoholizmowi, narkomanii i problemom tzw. trudnych dzieci i trudnej młodzieży);
Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym;
Podstawowe przeciwwskazania do hipoterapii na koniu:
Silne uczulenie na sierść lub pot koński z astmą oskrzelową włącznie;
Nie zagojone rany od drobnych skaleczeń po duże odleżyny;
Zły ogólny stan zdrowia;
Ostre infekcje i stany gorączkowe, w tym częste infekcje dróg moczowych,przeciwwskazanie czasowe;
Podwichnięcie i zwichniecie w stawie biodrowym;
Stany po świeżych złamaniach i operacjach (nie wcześniej niż 6 mies. po operacji);
Skolioza powyżej 20 stopni wg.Cobba.
Zapraszamy do konsultacji z instruktorem hipoterapii, szczegółowe informacje pod numerem tel: 519180361 lub 721431341 oraz e-mail: hipoterapia@op.pl