Odwiedź nasz profil

18:33

30.07

Imieniny Julity, Ludmiły, Zdobysława

kusnie@kusnue.pl

GG
Skype


eGospodarka.pl
Oferta ośrodka
 • Oferujemy naukę jazdy konnej na wszystkich poziomach zaawansowania;
 • Okolica obfituje we wspaniałe tereny na krótkie jak i długie wypady zarówno konne jak i piesze;
 • Jazdy odbywają się pod okiem wykwalifikowanego instruktora;
 • Zapewnimy konie odpowiednie do każdego poziomu zaawansowania zarówno dla osób uczących się jak i umiejących już jeździć;
 • Organizujemy hubertusy, rajdy, zawody;
 • Oferujemy przejażdżki bryczką;
 • Ponadto mamy pokoje do wynajęcia
  (pokój z łazienką);
 • Pensjonat dla koni ( Zobacz pełną ofertę );
 • Atrakcyjne ceny, serdecznie zapraszamy !!!
 • Uwaga, w razie potrzeby, wystawiamy faktury.
Okolica
Kuśnie - jedyna miejscowość w Polsce o takiej nazwie - wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś wspomniana w 1370 r. jako Cusnew w zapiskach Stanisława Górki-miejscowego dziedzica, brata Łukasza - podczaszego sieradzkiego. Przynależna do parafii w Dąbrowie Wielkiej. Po dawnym założeniu dworskim pozostała, na skraju wsi, jedynie ciekawa, murowana barokowa kaplica dworska z XVIII w., pod wezwaniem Jana Chrzciciela, na planie wieloboku, z figurą Św. Jana Nepomucena, w której odbywają się czasami nabożeństwa majowe oraz raz do roku uroczystość odpustowa - 24 czerwca, w Święto Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Przez Kuśnie przebiega znakowany kolorem niebieskim Szlak Zabytkowych Dworków Ziemi Sieradzkiej, umożliwiający zapoznanie się, a czasem również zwiedzenie zabytkowych wnętrz starych szlacheckich i ziemiańskich dworków okolic Sieradza i Błaszek. Przez wioskę przepływa rzeka Żeglina długości około 30 km, odprowadzająca wody z mokradeł lasów złoczewskich, rezerwatów przyrody ożywionej. Miejsce to stanowi dział wód pomiędzy Wartą i Prosną. Stąd biorą także początek rzeczki: wpływająca do Warty Myja (Meszna) i do Prosny: Łużyca, Cienia, Swędrnianka i Pokrzywnica.W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego..." (t.XIX z 1895 r., s.728) Żeglina nazywana jest "Zaglinną". Józef Kobierzycki ("Nieznane zakątki pow. sieradzkiego", Warszawa 1909 r., s. 50) nazywa ją Żeglinną". Prawdopodobnie nazwa rzeczki wywodzi się od staropolskiego słowa "żeglenić" co znaczyło: kaprysić, dokuczać, naprzykrzać się. Nad rzeczką, poza Kuśniem, leży kilka wsi o ciekawym rodowodzie; Nowa Wieś, Pyszków, Ruszków, Dębołęka, Dąbrówka Sieradzka i Bogumiłów. Na odcinku od 16,2 km do 18,54 km licząc od ujścia do Warty, na polach wsi Próba (około 15 minut jazdy konnej z Kuśnia) w 2000 r. oddano do użytku sztuczny zbiornik "Próba" o pow. 21,4 ha z zaporą o długości 370 m i wysokości u podstawy 5 m. Zbiornik ten sprawił, że okoliczne tereny stały się atrakcyjne turystycznie. W ramach badań ratowniczych archeolodzy odkryli tu ślady osady otwartej kultury łużyckiej (VII-VI w. p.n.e. - okres halsztacki) i ślady osadnictwa z okresu rzymskiego (I-II w. n.e.). Ukształtowane w wyniku wielkiej powodzi z końca XVIII w. koryto Żegliny uregulowano w 1925 r. odcinając je od strorzeczy i skierowano jej wody w przekop tzw. kanał, tuż przy dawnym zamku w Sieradzu. Wtedy też otoczono rzekę, w granicach miasta, wałami przeciwpowodziowymi. Legenda głosi, że nazwa wsi Kuśnie bierze swój początek od zawołań i próśb miejsowej ludności o to, aby tułające się po świecie żywych duchy, nie kusiły(nie kuś-nie kuś).Mieszkańcy wioski, mówią, że straszy nawet i dziś. Szczególnie w nocy, w oklicach kaplicy i sąsiadującego z nią wzgórza, w którym kryją się podobno skarby i piwnice dawnego pałacu dworskiego miejscowego dziedzica. Ponadto do dziś, w okolicach wioski stoją charakterystyczne krzyże, symbolizujące i oznaczające dawne miejsce pochówku ludności umierającej na cholerę w XV w. Inna legenda głosi, że bijące do tej pory źródełko wody, z którego początek biorą współczesne stawy, mieszczące się w okolicach wyżej wspomnianej kaplicy, dawno temu było bardzo aktywne. Aby uratować od zalania wioskę i miejscowe pola, mieszkańcy Kuśnia, próbowali zakryć je wszystkim co tylko mieli pod ręką. Źródło wody próbowano więc zakryć pierzynami, deskami, ale wszystko to było nieskuteczne. W końcu wymyślono, aby zakryć ujście bijącego źródła wielkimi stalowymi wrotami. Tak też się podobno stało. A źródełko, które w tym miejscu nigdy nie zamarza, bije do dziś, dając czystą źródlaną wodę, która zasila miejscowe stawy oraz rzekę Żeglinę. W okolicach wioski Kuśnie można też zobaczyć kilka poniemieckich bunkrów oraz dawną niemiecką strzelnicę z czasów II wojny światowej, z wysokimi strzeleckimi wałami ziemnymi. Do tej pory odbywają się tu treningi strzeleckie. Ponadto okolica obfituje w przepiękne liściasto-iglaste lasy pełne grzybów, jagód i malin.

Sieradz, to najbliżej położone miasto od wsi Kuśnie, około 6 km. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Najdawniejsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na VI-VII w. W XI w. powstał tu gród kasztelański i podgrodzie. W źródłach pisanych Sieradz pojawia się w 1136 roku, a geograf arabski al-Idrisi w XII w. wymienia go obok Gniezna, Krakowa i Wrocławia. O dokumencie lokacyjnym dla Sieradza nic nie wiadomo. Według pisma z 1298r prawa miejskie nadał Sieradzowi książę Kazimierz Konradowic. Prawdopodobnie nastąpiło to między rokiem 1247 a 1255. Koniec XIV w. to początek budowy w Sieradzu na miejscu drewnianego grodu , murowanego zamku. Pomyślny rozwój ośrodka miejskiego zakłócały kilkakrotne najazdy wrogów - Tatarów, Czechów, a w XIV w. - Krzyżaków. Od XIII- XV w. odbyło się w Sieradzu 15 walnych zjazdów, w sześciu przewodniczyli królowie polscy. 26 lutego 1383 roku na sejmie w Sieradzu zapewniono poselstwo węgierskie , że królową Polski zostanie córka króla Ludwika - Jadwiga. W 1432 roku na zjeździe sieradzkim podjęto zobowiązanie, wybrania po śmierci Władysława Jagiełły królem Polski jego najstarszego syna - Władysława, zwanego później Warneńczykiem. W 1445 roku dokonano w mieście elekcji króla Kazimierza Jagiellończyka.