Odwiedź nasz profil
Zarejestruj się

Zaloguj się
nick
nick
Zaloguj
Chat Wpisy i komentarze

18:33

09.05

Imieniny Grzegorza, Karoliny, Karola

kusnie@kusnue.pl
GG
Skype


eGospodarka.pl

Rejestracja
Twój nick

Twój adres email

Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Hasło

Powtorz hasło
Nazwa wyświetlana
Data urodzenia, płęć *
Mężczyzna Kobieta

(dostaniesz od nas elektroniczną kartkę urodzinową)


Regulamin korzystania z serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl:

 1. Operatorem serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl (zwanym dalej "Operatorem") jest Ośrodek Jeździecki Kuśnie z siedzibą w Warszawie.
 2. Usługi serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl są udostępniane wszystkim użytkownikom (zwanym dalej łącznie "Użytkownikami", zaś każdy z nich pojedynczo "Użytkownikiem") nieodpłatnie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika. Korzystanie z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl w celach zarobkowych bądź komercyjnych lub w celach związanych z prowadzoną jakąkolwiek działalnością gospodarczą bądź w związku z prowadzeniem takiej działalności może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z Operatorem.
 4. Korzystanie z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl następuje po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 5. Przy rejestracji do serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Jeździecki Kuśnie danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Ośrodek Jeździecki Kuśnie na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie lub jego kontrahentów. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Jeździecki Kuśnie. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez Ośrodek Jeździecki Kuśnie usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez Ośrodek Jeździecki Kuśnie.
 6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie na udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie lub jej kontrahentów może być w każdej chwili cofnięta.
 7. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 8. Ośrodek Jeździecki Kuśnie nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Przy korzystaniu z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • popełniać przestępstw,
  • kierować do innych osób treści zniesławiających, obraźliwych czy w inny sposób naruszających dobra osobiste innych osób;
  • nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
  • nękać inne osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego poprzez wielokrotne wysyłanie niechcianej korespondencji;
  • wysyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub promocyjnej (spamu), przy czym zachowanie takie stanowi również wykorzystywanie kont Użytkowników serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl do wielokrotnego przekazywania tej samej lub podobnej co do treści informacji adresowanych do tej samej osoby lub grupy osób z wielu kont Użytkowników niezależnie od treści takich informacji oraz celu ich przesyłania;
  • rozpowszechniać i korzystać z oprogramowania stanowiącego urządzenie niedozwolone w rozumieniu przepisów o ochronie usług chronionych polegających lub opartych na dostępie warunkowym, oprogramowania szkodliwego dla używanego przez innych Użytkowników sprzętu informatycznego i programów komputerowych, grożącego ich uszkodzeniem oraz innego oprogramowania typu malware w tym wirusowego, szpiegującego (spyware) które bez zgody zainteresowanych osób instaluje się na sprzęcie informatycznym oraz śledzi czynności tych osób, ustala i przekazuje hasła zabezpieczające stosowane przez nich przy korzystaniu z jakichkolwiek usług, przejmuje zarządzanie systemem, oprogramowania typu trojan, oprogramowania typu adware służącego do wyświetlania reklam bez zgody korzystającego jak również innych programów tego typu lub służących podobnym celom;
  • naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej.
 10. Operator w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa udostępnia organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane dotyczące Użytkownika, dane dotyczące czasu i numeru IP logowania oraz wykaz rozmów Użytkownika. W tym celu wymienione dane są przechowywane przez Operatora. Nie są przechowywane treści rozmów poza komunikatami wysłanymi do Użytkownika w czasie jego niedostępności.
 11. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl z naruszeniem tych zasad traktowane będzie jako podstawa do podjęcia przez Operatora działań mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl w szczególności poprzez usunięcie jego konta oraz pozbawienie go możliwości korzystania z serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl .
 13. Ośrodek Jeździecki Kuśnie jest uprawniony do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni.
 14. Ośrodek Jeździecki Kuśnie jest uprawniony do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na otrzymywanie od Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie na udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Ośrodka Jeździeckiego Kuśnie lub jej kontrahentów.
 15. Ośrodek Jeździecki Kuśnie jest uprawniony do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku, gdy jego nazwa jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami.
 16. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o korzystanie z usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Operatora jakiekolwiek roszczenia z tym związane.
 17. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Ośrodek Jeździecki Kuśnie udostępnia Użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich na stronie www.kusnie.pl w przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany w Regulaminie.
 19. Reklamacje dotyczące usług serwisu Chat oraz Wpisy i komentarze na stronie www.kusnie.pl należy składać pocztą elektroniczną na adres kusnie@kusnie.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 roku.

  Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego postanowienia!

* pola oznaczone gwiazdką są opcjonalne

Zapisz

Trwa zapisywanie danych...
Proszę czekać!

Rejestracja zakończona
Możesz się logować !